Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
stropà
Straipsnelis:
Pasidomėjus grupės r. стряпать, s. r. стряпати ‘delsti; dirbti; tvarkyti reikalą’, ukr. стряпати ‘delsti’, s. č. střepěti ‘rūpintis’ ir č. trm. třápati ‘slėpti, atupyti’ (pastarasis Macheko žodyne nelabai įtikinamai susietas su lie. taupýti, bet sykiu įjungtas ir į s. č. střepěti straipsnį, žr. Machek² 586), tenka konstatuoti, kad patikimų siejimų nėra (plg. Фасмер III 785–786). Net ir patraukliausias iš jų – siejimas su lie. stropà ‘pastangos’ (priimtas Macheko, žr. Machek² 586) dėl semantikos kelia abejonių, plg. lie. strópti ‘поразить; застать врасплох’, rytų lie. stràpât ‘skubėti’ – s. r. ukr. стряпати ‘delsti’); semantika veikiau leidžia sieti šiuos žodžius su r. торопить (Fraenkel 925). [r. стряпать, č. střapiti se, třepiti, le. strzępić ir kt. kildinami iš prasl. *trep-; čia išsaugotas ide. s- mobile refleksas].
Šaltinis:
Варбот 1985 (1988), 24

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas