Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
strùgas
Straipsnelis:
Lie. strùgas, ar su -k-, s. lie. strùgas ‘beuodegis, su trumpa uodega’, giminiškas isl. striūgr ‘valgis iš rauginto pieno’, s. isl. strūgr ‘pasibjaurėjimas’, ang. to struggle ‘kovoti’, visi < ide. *strē̆ū̆-g-, *stru-g, *stru-gh-, tačiau autorius galvoja, kad juos geriau būtų kildinti iš ide. *(s)treu-, *(s)tru(n)-k-, *(s)tru-(n)-g-, *(s)tru-(n)-gh, dar reikėtų pridurti: = *(s)treu-: s. v. a. drawen, v. a. drohen, klaidingai kildintus iš *ter-, *treu-; = *(s)tru-(n)-k-, *(s)tru-(n)-g-: s. v. a. strûchon ‘ruere, impingere’, kildintą iš *ster-, *streug-, ir s. v. a. drucken ir t. t., kildintą iš *ter-;= *(s)tru-(n)-g- ar *(s)tru-(n)-gh-: alb. shtrúgem, -kem ‘susigūžti, susitraukti’, n. alb. shtruk ‘lenkti, spausti’.
Šaltinis:
Rădulescu 1981, 63–64

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas