Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
stuirė
Reikšmė:
‘irklas’
Straipsnelis:
[Kalbama apie J. Bretkūno leticizmus.] stuirė ‘irklas’, stuiryti ‘valdyti’ (plg. la. stūre ‘Steuerruder’, stūrēt ‘steuern’) […]. Šie žodžiai abu yra skoliniai iš vok. ž. [plg. v. žem. stûr(e) ‘vairas’, stûren ‘vairuoti’], į Bretk. raštus (galbūt tik į vieną sakinį BB Jakob 3, 4) turbūt per kuršių ar kuršininkų tarpininkystę pateko. Jie buvo vartoti okazionaliai ir siaurai, kaip rodo ir redaktoriaus taisymai.
Šaltinis:
Palionis 1990, 357

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas