Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
stùmplis
Reikšmė:
‘šautuvo grūstuvas’
Straipsnelis:
Karo technikos terminas stùmplis ‘šautuvo grūstuvas’ (ang. ramrod, vok. Ladestock, r. шомпол) nėra visuotinai pažįstamas, nors jį galima rasti ne viename bent kiek stambesniame lietuvių kalbos žodyne per visą XX a. (iš paskiausių jį turi, pvz., Lyderis, LRŽ, 1998, 725; DŽ³, 1993, 740; Piesarskas, DALŽ, 1998, 736). Su valstybės ir sykiu kariuomenės atkūrimu nors ir pasidaręs aktualesnis, šis žodis kariuomenėje, deja, tvirčiau neįsigalėjo ir šiuo metu, po pusamžio okupacijos vėl prireikus lietuviškų karo terminų, jau, ko gero, galutinai yra išstumtas savo konkurento grūstùvas ‘t. p.’ (tik pastarąjį turi Smetona, KŽ, 1995, 88, 351). XX a. žodynų stùmplis tikriausiai perimtas iš Prūsų Lietuvos XIX a. antrosios pusės žodynų. F. Neselmanas, nors šį žodį duodamas jau atskirai nuo Stumju (su jo giminaičiais), vis dėlto įtarė jį galint būti pastorojo vedinį: Stumplis, io, m der Ladestock an der Flinte (vom vorigen?) N 505. Panašiai abejodamas su stùmti siejo ir A. Leskynas, įrašęs jį tarp nomina instrumenti su priesaga -lis (LsB 458). Ir vis dėlto čia netinka įžiūrėti nei tikrą vksm. stùmti vedinį, nei priesagą -lis. Kaip šis žodis yra iš tikrųjų atsiradęs, padeda išsiaiškinti K. Sirvydo antrasis žodynas, kuriame jis pirmą kartą pavartotas ir iš kurio jį yra paėmęs Neselmanas (nenurodydamas, beje, šaltinio įsivestu sutrumpinimu , bet tai ne vienintelis toks atvejis jo žodyne, žr. Blt XXXIX 181). Ιš to matyti, kad stumplis – tai Sirvydo perdirbinys, atsiradęs skolinamąjį le. sztępel ‘t. p.’ (/stemple; < vok. Stempel bei v. v. ž. stempel, iš pastarojo ir la. s. stempelis) pseudoetimologiškai susiejus su lie. stùmti ‘grūsti’. Žodį esant svetimos kilmės dar rodo jo pabaiga -plis. Tad čia kiek kitokio pobūdžio svetimybė, negu, pvz., to paties Sirvydo apvažas ‘(karo) stovykla’ (SP II 91), vertinys iš le. obóz (morfemiškai teisingai suvokto kaip ob-voz-).
Šaltinis:
Urbutis 1998d, 198

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas