Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
stùngis
Straipsnelis:
[Nagrinėjami baltų ir slavų kalbų šaknų su /*/ refleksai] Etimologiniai dubletai: 8) lie. sti̇̀ngti, la. stiñdzinât// lie. stùngis, la. stungars.
Šaltinis:
Авксентьева 1975, 49
Antraštė:
stùngis
Reikšmė:
Messerstumpf
Straipsnelis:
žr. standus
Šaltinis:
Schall 1966, 29–30

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas