Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
stỹrti
Straipsnelis:
Mano nuomone vientisas madhvaṣṭhīlā (kitoks aiškinimas žr.: Hoffmann K. „Münchener Studien zur Sprachwissenschaft“, 27, 1969, 59) [164] yra senasis dūrinys *madhu-ṣṭhīrā, atitinkantis sintaksinę konstrukciją madhvas sthīrā (madhvas yra vedinys madhu- gen.). Sthīrā galėtų atitikti lo. leksemas stīria ir stĭlla, kurios neturi patikimos etimologijos. Pasakius, jog kažin ar stĭlla yra stīria deminutyvas, Erniu-Mejės žodyne (Ernout-Meillet 651) postuluojama šaknis *stei- + priesaga -r-, kuri taip pat fiksuojama lie. kalboje – lie. stýros ãkys ‘įsmeigus, įbedus žvilgsnį, įsispoksojus’ bei išvestiniai styrstù, stỹrti ‘sustingti, sušalti’, s. isl. stria ‘t. p.’. Su lo. stĭlla Ernout-Meillet žodyne gretinama gr. στίλη (ι trumpas) ‘lašas’. Lo. stĭlla ir stīria laikau giminiškais žodžiais, kurie toliau siejasi su gr. στίλη, s. i. ṣṭhīlā. Ernout-Meillet žodyne pateiktų čia minėtų lo., gr., s. i. žodžių gretinimą su lie. atitikmenimis Fraenkelis (Fraenkel II 909) atmeta. Frenkelio žodyne lie. veiksmažodis stỹrti neturi reikšmės ‘sustingti’ (panašiau bus ‘nuo šalčio sustandėti, sukietėti’).
Šaltinis:
Пизани 1973 (1975), 164–165

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas