Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
subìsti, subizdù, subizdau
Straipsnelis:
E. Fraenkelis savo žodyne LEW) pritaria K. Būgos teorijai, kad lie. kalbos i gali būti redukuotas e laipsnis pagal garsų dėsnius [352] tik prieš n: „Lytys su šaknies i [...] yra atsiradusios iš praes. subizdù (už tai praet. subizdau, inf. subìsti)..., kurių in = *ən“. Nesutinku su Būgos teorija, kurios teisingumu nesu įsitikinęs. Atkreiptinas dėmesys į rekonstrukcijos metodą, t. y., Frenkelis čia pasigauna ženklo, kuris šiaip jau tik „Schwa indogermanicum“ žymėti vartojamas. Tą patį rekonstrukcijos būdą rasime s. v. blùkti ‘die Farbe verlieren, verblassen’, kuris gretinamas su r. блёкнуть. E. Fraenkelis čia sako: „Bl.-sl. žodžius kildinu iš pamatinės formos *blək- resp. *bl̥k-“. Aišku, kad čia turime reikalo su „Schwa Secundum“. Jeigu pastarasis ide. kalbose evoliucionavo kitaip nei Schwa indogermanicum, vadinasi Fraenkelio pasirinktas rekonstrukcijos būdas yra pripainiotas.
Šaltinis:
Stang 1956, 352–353

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas