Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
sudunti
Straipsnelis:
Pr. *dun- atstatoma pagal vietovardį Dunow. Siejama su lie. dunõjus, dunùs, sudunti, la. duņavas, dūņājs, dúņaîns ir kt.
Šaltinis:
Топоров ПЯ A–D, 391

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas