Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
sùeiga
Reikšmė:
‘susirinkimas, suėjimas’
Straipsnelis:
S. lie. DP, SD ‘schadzka’ (‘suėjimas, susitikimas’), SD ‘zebranie; chłopstwo; cech; bunt’ (‘susirinkimas; valstiečiai; cechas; suskilimas’), sueiga źmoniu ‘kupienie się ludźi’, wieta sueygos SD ‘seymowe mieysce’, sueygu turiu SD ‘seymuię’; lie. sùeiga ‘susirinkimas’. Daryba: sueig+a. Be to, dar ir SD sueygay pl. tant. m. ‘koło seymowe, comitium’. Daryba: *sueig+as. Abiem atvejais sueig- reanalizės būdu ← *sueig-oti ← *su-eig-oti. Plg. sueĩti.
Šaltinis:
Smoczyński 1998a, 257

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas