Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
sukčius
Straipsnelis:
Lie. sukčius – daiktavardžių -čius (-to-) darybos tipo darinys. Sukčiussuktas (← ‘sulenktas, suriestas’ < *suk-to-, to-dalyvis.) Semantiškai, ypač pirmine reikšme, jis artimas delčius, kurio pirminė reikšmė būtų ‘atšipęs, bukas’, plg. del̃čius.
Šaltinis:
Vijūnas 2011, 191

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas