Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
sulà
Straipsnelis:
žr. sultis
Šaltinis:
Seebold 1984, 129
Antraštė:
sulà
Straipsnelis:
‘jotvingių’ suła ‘skylė’. Vis dėlto, atrodo, reikia lyginti su lie. sulà, la. sula ‘medžio sultys’. Juk sako: urbt bērzā sulas ‘gręžti berže skylę’ (sulai leisti).
Šaltinis:
Карулис 1985 (1987), 138
Antraštė:
sulà
Straipsnelis:
sulo E. 693 ‘matte’ (= ‘geronnene Milch’): lie. sulà, s. i. surā ‘Branntwein’, gr. ὕλη, s. ang. sol ‘Schlamm’ ir kt. žr. Walde Vrgl. Wrtb. II 468 t.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 319
Antraštė:
sulà
Straipsnelis:
seu- ‘skystis…purvas’: Walde-Pokorny IEW 912 t. pateikta šaknis seu- ‘sultys, drėgnuma’: verbalinė: ‘sultis spausti’ ir ‘lyti; sroventi’ – turėtų būti išskirta į kelias (ir daugiau) šaknų: gr. ῡ̔́ει, toch. B su-, swas- ‘lyja’, alb. shi, toch. B swese ‘lietus’; isl. söggr ‘šlapias’ (*sawwia); upėv. gal. Sava, Savara, -ia ir (ilyr.) Savus (*Sou̯os); galbūt lie. sulà, la. sula [94] ‘abfließender Baumsaft’, pr. sulo ‘pamelžtas pienas’ ir t. t. (žr. ir Fraenkel LEW) […]
Šaltinis:
Merlingen 1978, 94–95
Antraštė:
sulà
Reikšmė:
Baumsaft; Ahorn-, Birkenwasser
Straipsnelis:
Tam tikrų vietovardžių pagrindas – bl. *Sulīn(as), sietinas su lie. sulà ‘Baumsaft; Ahorn-, Birkenwasser’, adj. sulìnis (Senn Wb IV 256, 267), pr. sulo ‘geronnene Milch, Matte’ (SPV 258) (plg. pr. vandenvardį Sul-palwen 1423, PON 176), gal ir le. F1N Sułwa = Sulawska Góra. Pamatinė reikšmė aiškesnė latvių kalboje: sula ‘sich absondernde Flüssigleit’, sùlât ‘langsam fließen, tröpfeln’ (LEW 941).
Šaltinis:
Schall 1966, 32
Antraštė:
sulà
Straipsnelis:
[Aptariami sanskrito kamieno baritonai.] S. i. sū́rā < i.-ir. *suraH. Etimologija neaiški. Galima sieti su lie. sulà, kuris patvirtintų s. i. žodžio baritonezę (žr. Illič-Svityč) arba laikyti padarytu iš veikmsažodžio √su- (plg. Mayrhofer s. v.).
Šaltinis:
Lubotsky 1988, 104

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas