Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
súodžiai
Straipsnelis:
[Aptariami atvejai, kai skirtingų apofoninių tipų šakniniai daiktavardžiai yra paliudyti su ta pačia šaknimi, pvz.:] šaknis *sed- ‘sėstis’: *sed- ‘sitzend’ [...] : *sēd- ‘Sitz, Stelle’ [...] : *sod- ‘Ruß’ (*sṓd-s, acc. sg. *sŏd-m̥) > germ. *sōta (plg. s. ang. sōt > soot, s. isl. dat. sg. sóti), bl.-sl. *sódi̯a- (plg. lie. súodžiai, súodžios, r. sáža), s. air. suide (< *sŏdi̯a-).
Šaltinis:
Tremblay 2011, 580
Antraštė:
súodžiai
Straipsnelis:
Straipsnyje kaip semantinės raidos pavyzdys pateikiama germ. sotā ‘soot, ashes’ (ang. soot), lie. súodžiai (pl.), s. air. súire, kimrų sawdd ‘depth, something that has sunk down’ < ide. *sed- ‘sit’.
Šaltinis:
Cohen, Hyllested 2012, 62–63

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas