Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
súolas
Straipsnelis:
[Štai gana ilgas toch. (B) žodžių, turinčių gale -e, kuriems kitose ide. kalbose nesunkiai randame etimologinius ekvivalentus, įrodančius, kad (B) nominatyvo -e kilo iš ide. *-o-s, sąrašas] Toch. B sāle ‘Grundlage’ (m. sg.) yra gretintinas su lie. súolas ‘Bank’ < ide. *sōlo-s (plg. Van Windekens, Orbis 14, 504).
Šaltinis:
Windekens 1966, 252
Antraštė:
súolas
Straipsnelis:
N. Jokl. (1911, p. 29) palygino alb. gjollë ‘avių ganykla’ su s. ang. selma ‘lova’, lie. súolas ‘bench’, bet tai nėra pakankamai semantiškai pagrįsta.
Šaltinis:
Orel 1988, 106
Antraštė:
súolas
Straipsnelis:
Šiaip jau visų pripažįstama, kad ide. * > toch. *, plg. toch. B sāle ‘pagrindas, pamatas’ ir lie. súolas ‘bench’.
Šaltinis:
Hilmarsson 1991, 144
Antraštė:
suolas
Straipsnelis:
[Lie. ir alb. žodžiai, liudijantys šių kalbų leksikos ryšius, ieškotini pirmykštės žemdirbystės, gyvulininkystės bei medžio apdirbimo terminologijoje:] alb. gjollë ‘Steinplatte, auf die man das Viehsalz legt’: lie. suolas ‘Bank’ (s. sl. slěmę ‘Balken’, as. selma ‘Brett’), Jokl N., Stud. p. 29.
Šaltinis:
Jokl 1963, 150
Antraštė:
súolas
Straipsnelis:
Toch. B sāle ‘pagrindas’. Šis m. žodis, kurio -e < ide. *-o-s (nom. sg.) rodo tematinę klasę, aiškiai atitinka lie. súolas, la. suôls ‘suolas’ < ide. *sōlo-s. Jis taip pat yra giminiškas su alb. gjolë ‘clearing or pasture where salt is strewn for sheep, sheep pasture’ < ide. *sēlā. Dėl reikšmės ‘pagrindas’ iš sąvokos ‘ant ko sėdima ir t. t.’, plg. s. air. fotha ‘pagrindas, bazė’ < ide. *(upo)-sodi̯o- iš *sed- ‘sėdėti’. Dėl šio aiškinimo, plg. Van Windekens, Orbis 14 (1965) 53; greta lo. solum, kurio negalima atskirti nei nuo lo. solca ‘sandalų rūšis’ nei nuo v. air. fol.i.bond, nom. pl. solaig ‘pagrindas, kojos padas’ < ide. *su̯el- ir t. t., toch. k. turėjo išlaikyti žodžio pradžioje *sw-.
Šaltinis:
Windekens 1976, 417

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas