Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
súopis
Reikšmė:
buzzard (Buteo)
Straipsnelis:
Nėra neįprasta, kad gyvūnai ar augalai pavadinamai pagal tam tikrus juos charakterizuojančius veiksmus, plg. […] lie. súopis ‘buzzard (Buteo)’ (plg. suop- ‘shout, complain’) […]. Dar žr. plaukikas
Šaltinis:
Vijūnas 2009, 83

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas