Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
supà
Straipsnelis:
[…] esama variantų su ž. pradžios s ir z prieš balsius, pvz.: supà ‘sriuba’ (N, K, Rtr, Kž), sūpė (R II 347, MŽ II 464, N, KŽ) ir zupà (K), zùpė (Kž), ž. trm.), plg. n. v. a. Zuppe ‘t. p.’; […]. R. Prūsijos vok. priebalsiai s ir z šioje pozicijoje irgi buvo tariami, plg. salwî zalwij bot. ‘šalavijas’; sip, zîp ‘muilas’ (Alminauskis DLL). […] galima teigti, kad skoliniai su s ir z tikriausiai kilo iš skirtingų vok. tarmių, vad vok. z nėra virtęs lie. s.
Šaltinis:
Čepienė 1996, 158

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas