Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
surbulióti
Straipsnelis:
surbulióti šalia sur̃bti ‘šliurpti’ yra betgi grynai deverbalinis (kaip lo. sorbillo šalia sorbeo …[baltų l-veiksmažodžių daryba ginčytina: čia iškyla ta pati problema, kaip ir su lo. bei germ. l- veiksmažodžiais. Ar -l- visada vestinas iš … l-vardažodžio ar esama ir verbalinio -l-? …]
Šaltinis:
Solta 1970, 75

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas