Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
surìkti
Straipsnelis:
Prūsų Enchiridione brūkšnelis gali žymėti priebalsių n arba m praleidimą, pvz., […] pr. rīgewings, sk. rinkavings, t. y. būdvardinis -aving- vedinys iš praes. kamieno *ri-n-ka (kaip lie. surinkù, -rikaũ, -rìkti : s. sl. reką, rešti) […].
Šaltinis:
Smoczyński 1989c, 180

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas