Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
(su)riñkti
Reikšmė:
(zusammen) lasen
Straipsnelis:
Pr. senrīnka (praes. III p.) 3310 sk. ‘sammelt’: lie. (su)riñkti.
Šaltinis:
Endzelīns DI, IV (2), 304
Antraštė:
su-reñka
Straipsnelis:
[Aptariami prūsų kalbos žodžiai, kuriuose suponuojamas garsų pakitimas in < en.] […] pr. sen-rīnka : lie. su-reñka […].
Šaltinis:
Smoczyński 1989c, 190

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas