Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
susičiáustėti
Reikšmė:
sučiaudėti
Straipsnelis:
Keli esamojo laiko -sta- kamieno atematinėmis 3 a. formomis besiremiantys -ėti vediniai galėjo būti perdirbti – perskaidyti tarsi būtų i kamieno (apie panašius perdirbinius žr. Sabaliauskas 1957, 111; Otrębski 1965, 563; Zinkevičius 1966, 350; Kazlauskas 1968, 311), plg. susičiáustėti, -i ‘sučiaudėti’ (Ml): susičiáusti (greta čiáudi, ėja, čiáusda), susičiáudėti, -ėjo.
Šaltinis:
Pakerys 2007, 393

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas