Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
susikalbãsyti
Reikšmė:
смешиваться; сплетаться (о нитях)
Straipsnelis:
Straipsnyje aptariami galimi senieji čekų ir baltų leksiniai ryšiai. Baltizmais čekų kalboje laikoma vediniai su šaknimi k(a)lab-: č. klábosyti ‘болтать, нести вздор’, klábos ‘пустомеля’, moravų-slovakų kláboznit’, kalabisovat, moravų, kalabizňovat, lachų kal’abit’, jie savo ruožtu siejami su lie. kalbė́ti ‘говорить, объясняться’, kalbãsyti ‘забавляться, беседовать, болтать’, la. kal̃binât ‘болтать, разговаривать, беседовать’. Neaišku, ar tokiu laikytinas Punsko šnektos žodis susikalbãsyti, galbūt jis sietinas su le. kiełbasić się ‘путатся, мешаться’, dėl semantikos dar plg. le. kiełbasa.
Šaltinis:
Лучиц-Федорец 1989, 169

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas