Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
sùsti
Reikšmė:
pasiusti, užpykti
Straipsnelis:
žr. saustis
Šaltinis:
Antraštė:
sùsti, sùnsu
Straipsnelis:
[Aptariami pirminių slavų prezensų dariniai.] Sl. isъšo̧ ir gr. αὕω, turintys tokią pačią priesagą, atsirado iš *h₂sews- ‘trocken werden’ kamieno, kuris kilo iš pirmino *-ye/o- prezenso kamieno *h₂us-yé-, turinčio nulinį balsių kaitos laipsnį. Nors pirminė slavų forma yra prastai paliudyta lyginant su o kaitos laipsnį turinčiu kauzatyvu sušǫ, sušiti < *h₂sows-éye- ir nosinį intarpą turinčiu denominatyvu sъchnǫti (< *sus-ne-), taip pat plg. lie. sunsù, sùsti) šalia bdv. suchъ, lie. saũsas (prabl.-sl. *sawsa-, Smoczyński, Język litewski w perspektywie porównawczej, 2001, 161). Graikų kalbos forma, nors LIV² ir nurodo formą *h₂sus-ye-, greičiau yra pragr. *saws-ye- < *seh₂us-ye.
Šaltinis:
Sowa 2003, 282-283

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas