Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
sùtros
Straipsnelis:
Cyтpá ‘dumblas, susimaišęs su smulkiais dumbliais ežero dugne’ сутры́стое дно́ (Braslavas, Bulaviškiai ir Krasnogorka Braslavo raj. Vitebsko sr.). Plg. la. sutra ‘mėšlo buza’, lie. sùtros ‘t. p.’, ‘paplavos’; nuosėdos; ‘purvas ant kūno’ [Fraenkel, 1962, 946], t. p. sutrà antrine reikšme ‘blogas žmogus, išsigimėlis’ Gervėčių km. [Vidugiris, 1972, 27]. Iš dviejų formų – la. sutra ir lie. trm. sutrà – br. сутра́ pagal akcentuaciją artimesnė paskutiniajai. Be to, visi trys lietuvių hidronimai – Sùtrė, Sutri̇̀nis, Sutrùkas – lokalizuojasi dzūkų šnektų areale. Tokiu būdu br. сутра́ yra lituanizmas ryt. dzūkų tipo.
Šaltinis:
Непокуный 1976, 183

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas