Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
svajóti
Straipsnelis:
Prasl. xvějati. S. r. хвѣяти ся ‘judėti’, r. хвеяться ‘t. p.’, s. č. chvieti ‘svyruoti, judinti’, le. chwiać ‘judinti, supti’. Artimiausia paralele laikoma lie. svajóti, kurio antrinė reikšmė ‘klydinėti, svirduliuoti’. Tolimesnės germanų leksemos: v. v. ž. swâien ‘braidyti, svyruoti’, ang. sway ‘svyruoti’.
Šaltinis:
Мартынов 1968, 137
Antraštė:
svajóti
Straipsnelis:
Pirmykštė lie. svajóti ‘schwärmen, träumen, phantasieren’ (žr. Fraenkel Lit. Etym. Wrtb.) reikšmė yra buvusi ‘umherschweifen, (po orą = durch die Luft) schweben’. Šita senesnė reikšmė įgalina lie. svajóti laikyti esant giminišką su r. vitát, ukr. vytaty ‘schweben’. Prasl. *vitajo, vitati yra Intensivum iš tā (toks tipas kaip ir lo. can-tā-re su can-ere); s nukrinta; taigi prasl. būtų *(s)vei-tā-jō.
Šaltinis:
Machek 1966, 173

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas