Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
svãras
Reikšmė:
svarstyklės
Straipsnelis:
Alb. vār ‘imti, (pa)kabinti’. Kaip iš pradžių buvo pastebėjęs J. G. von Hahn (p. 6), žodis giminiškas su alb. vjer, vier ‘imti, (pa)kabinti’. Be to, gretintinas su ἀείρω, αἴρω ‘iškelti’, lie. sveriù, svãras ‘svarstyklės’. Apofoninis santykis vjer iš *ver-, var iš *vor-.
Šaltinis:
Çabej 1967c, 34 (44)

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas