Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
svavalnas
Straipsnelis:
Lie. svavalnas pasiskolintas iš lenkų kalbos: swawolny. Žodžio svavalia pagrindu, remiantis žodžiais sàvo, sãvas sudaryti tokie naujadarai, kaip sav(a)valià, savavãlė; sauvãlė; savi̇̀valė, -valia.
Šaltinis:
Mezger 1968, 286

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas