Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
svečopas
Reikšmė:
svetimas
Straipsnelis:
Joklis bandė aiškinti vardo Hadriopes (miesto Hadria Liburnijoje gyventojai) priesagą [Plg. Eber, Reallexikon der Vorgeschichte VI (1926) 34, 45]. Jis gretina šią lytį su lie. svečopas ‘fremdartig’ (: svẽčias ‘fremd’), savopas ‘eigentümlich’ (: sãvas ‘eigen’), plg. lie. trejópas ‘dreierlei’.
Šaltinis:
Solta 1974, 149

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas