Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
svekas
Reikšmė:
medžio sakai
Straipsnelis:
Gr. ὁπός m. ‘augalo sultys’ […]. Iš retų paliudijimų (pvz., μεθ’ ̔Οπουντίων, SIG 597 B) leidžiama atstatyti žodžio pradžios aspiraciją. Bet apibendrinta psilozė beveik nepaaiškinama (jonėnų kilmės?). Šiomis aplinkybėmis gretinama su baltų ir slavų kalbų augalo sulčių pavadinimais. Gr. ὁπός galima atstatyti ide. *sokwos: lie. plur. sakai̇̃, pr. sackis, s. sl. sokŭ ‘sultys’; žodžio pradžioje su sw- lie. svekas ‘medžio sakai’, la. svakas (plg. tokią kaitą žodžiuose ἕ, ἕξ). Lo. sucus galbūt yra giminiškas, bet rodo kitokią struktūrą – su dvibalsiu eu arba ou. Plg. Pokorny 1044.
Šaltinis:
Chantraine DEG, 810
Antraštė:
svekas
Reikšmė:
sakai, derva
Straipsnelis:
Lie. svekas ‘sakai, derva’ < la. svek̡i (tarm. ir svȩki): svekas, sakaisvek'is…; dar Kuršaičio žodyną.
Šaltinis:
Urbutis 1995b, 17

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas