Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
svẽlis
Straipsnelis:
Skolinių su ž. pradžios garsais s ir š yra […] prieš […] priebalsius […] v, l, m, n: […] svẽlis ‘slenkstis’ (N, K, NdŽ) ir švẽlis, švelỹs ‘sienojas, rąstas’ (R. Prūsijos lie. raštuose nuo 18 a., Pgg, Lkš, Jrb), šveliai̇̃ (Br, Lkš, Snt), plg. v. v. a. swęlle (Kluge Etym. W. deutsch Spr., 17 Auff., 1957, 691), Pr. v. šwęl ‘slenkstis, pamato sija, rąstas’, (Aluminauskis DLL) […] [157] [Germanizmai] su garsais s ir š yra kilę iš skirtingų v. tarmių. Skoliniai su s prieš priebalsius daugiausia atėjo [158] iš v. ž. tarmių ir yra senesni, o su š – iš v. a. tarmių arba iš suaukštaitintų žem. žodžių ir yra vėlesni.
Šaltinis:
Čepienė 1996, 156
Antraštė:
švẽlis
Straipsnelis:
žr. svelis
Šaltinis:
Čepienė 1996, 156
Antraštė:
svelis
Reikšmė:
slenkstis
Straipsnelis:
J. Bretkūno Biblijos skolinys iš vokiečių kalbos: svelis ‘slenkstis’.
Šaltinis:
Čepienė 1998, 92

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas