Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
svità
Reikšmė:
juosta, ruožas, rėžis
Straipsnelis:
[Recenzuojama knyga „Baltarusijos mikrotoponimija“, kurioje aptariamas ir baltiškasis substratas]. Gardino srities Karelyčių raj. lauko ir ežero pavadinimas Свíцязь, Minsko srities mikrotoponimas Свíціж lyginami su lie. lauko pavadinimu Svitojìškė, upėvardžiu Švitinỹs, ežero pavadinimu Svitùkas, bendriniais žodžiais svità ‘juosta, ruožas, rėžis’, svìsti (<*svid + ti), be to, su la. svīta ‘die Linie; ein Längsstreifen’, lie. švytrúoti, šviẽsti.
Šaltinis:
Rimša 1977, 386

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas