Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
svočià
Straipsnelis:
Lie. svočià, svodba ‘vestuvės’, svotas yra skoliniai iš slavų svatъ ‘savas, artimas žmogus’.
Šaltinis:
Трубачев 1959b, 142–143

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas