Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
sỹkis
Straipsnelis:
Germ. saga ‘pjūklas’ (s. isl. sög, s. v. a. saga)/ lo. sec-o, s. sl. sěkǫ ‘aš kertu’, lie. sỹkis ‘smūgis, kartas’ [...] Verneris mano, kad, pvz., /k/ lie. sỹkis pakeistas /g/ germ. lytyje saga.
Šaltinis:
Kindt, Wirrer 1978, 6

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas