Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
sỹras
Straipsnelis:
sỹras ‘šydas’, plg. Rytų Prūsijos vok. schīr ‘t. p.’. Vartotas „Aušroje“, randamas keliuose žodynuose (A 1885, 351; K 426; KŽ 2162; LKŽ XII 570). Dar žr. šyras
Šaltinis:
Sabaliauskaitė 1995, 108
Antraštė:
šỹras
Straipsnelis:
šỹras ‘šỹdas’, plg. Rytų Prūsijos vok. schīr ‘plona drobė; šydas’ (Alm. 126; FrnW 986). Tokią reikšmę vokiškasis žodis įgavo XVI a., kai sudaiktavardėjo būdvardis schier ‘lengvas, greitas’ (Kluge 647). Pavadinimas vartotas Mažojoje Lietuvoje. štų kalboje fiksuojamas nuo XIX a. vidurio (N 519; K 426; II 158; KŽ 2410; BsO 388; KlvD 201; LKŽ XIV 845). Dar žr. sỹras.
Šaltinis:
Sabaliauskaitė 1995, 110
Antraštė:
šyras
Reikšmė:
‘vualis, šydas’
Straipsnelis:
Lie. šyras < vok. a. dial. schūr ‘gera medžiaga’. Semant. plg. šv. flor ‘šydas, vualis’ < vok. ž. flor ‘gazas (audinys)’ ir t. t. žr. šydas
Šaltinis:
Buck 1949, 436

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas