Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
sývai
Straipsnelis:
*sah2i̯- žodžiuose, reišk. ‘skausmą, ligą, versehren’ (Pokorny IEW 877). Praes. *sáh2i̯-e-ti lytyse het. šait ‘pyko’ Eichnerio analizėje [Eichner H. 1978. Die urindogermanische Wurzel *H2reu ‘šviesinti’ (‘hell machen’). Die Sprache 24, p. 160, išn. 69 (plg. ir Oettinger N. 1979. Die Stammbildung des hethitischen Verbums. Nürnberg, p. 362 t.). Eichneris nustato toliau het. išhizzi, -yazi ‘užrūstina’ kaip denominatyvą iš *išhizzi ‘įtūžis’ […]; čionai sietinas lo. saevus, gr. *hai̯u̯o- lytyje αἰανής ‘baisus, apsiniaukęs’, kaip ir baltų *sā́i̯vas ‘aštrus’ (apie sultis) lytyje la. sievs (dial. sīvs, lie. trm. lytis aukšt. sývai) iš ide. *sái̯h2-uo-s, seniau *sáh2i̯-u̯o-s; metatezuoti *sai̯h2-mo-, *sai̯h2-no- ir *sai̯h2-ro- Pokorno pateiktuose gr. ir germ. vediniuose; -tu- Abstr. *sáh2i̯-tōu̯-s > *sái̯h2-tōu-s → *-tu-s lytyse s. air. sāeth, kimr. hoed ‘kančia’. ‘Schwebeablauto’ variantas *sh2ai̯- galėtų slypėti lie. šaižùs ‘rauh, scharf’.
Šaltinis:
Rasmussen 1989, 57

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas