Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
tėviškė
Reikšmė:
Vaterland
Straipsnelis:
[7 išn.: „Perkeltinis skolinys“ (Lehnübertragung) – W. Betzo skiriamas skolinimosi tipas: reikšmė, kuri galėtų būti išsivysčiusi ir be svetimos įtakos, tačiau kurią išorinis poveikis tik paspartina, plg. lie. tėviškė reikšmės raidą link ‘Vaterland’ dėl lo. patria.]
Šaltinis:
Range 1994, 216

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas