Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
tėvynė
Straipsnelis:
Lie. tėvynė – perkeltinis skolinys (Lehnübertragung – žodis, įgijęs tam tikrą reikšmę, kuri būtų galėjusi susiformuoti ir savarankiškai, tačiau kurios atsiradimą paskatino svetima įtaka) iš vok. Vaterland (plg. taip pat r. отечество. [Dar žr. tėviškė]
Šaltinis:
Range 1994, 219

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas