Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
tė́vystė
Straipsnelis:
Straipsnyje aptariamos lietuviškos glosos 1501 m. mišiole. Diakritikas virš balsio gali nurodyti kirčio vietą, plg. têwiiste 72 ‘tė́vystė’, plg. Daukšos kirčiavimą tė́vainumas, tė́vykštaitis, nom. pl. tė́vai.
Šaltinis:
Narbutas, Zinkevičius 1989, 335

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas