Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
tūžba
Straipsnelis:
Lie. tužba, su v. tužytis, kilę iš slavų kalbų, plg. br. tužba, tužić, r. tužit’, gimin. s. sl. tąga ‘rūpestis’, s.-kr. tuga ‘liūdesys’ ir t. t., gimin. tęžŭkŭ ‘sunkus’, tęgostĭ ‘našta’ ir t. t., iš šaknies, matomos žodyje tęgnąti ‘traukti’.
Šaltinis:
Buck 1949, 1120

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas