Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
tūbà
Reikšmė:
„Filz, veltinis, fetras“
Straipsnelis:
tubo E. 448 „Filz“ – kaip ir lie. tūbà bei la. tūba turbūt iš kokios nors germ. kalbos, žr. ME s. v. tūba.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 329

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas