Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
tū́bas
Reikšmė:
войлок, фетр
Straipsnelis:
Prūsų kalbos paminkluose randama nemažai moteriškosios giminės vienaskaitos naujadarų su -: sg. /tūbā/ f. ‘tūbai’, plg. lie. sg. tū́bas ‘войлок, фетр’.
Šaltinis:
Дегтярев 1994, 37

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas