Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
tūlà
Straipsnelis:
Lie. tūlà, tūluoti ir t. t., la. tũtêt ‘dūduoti’ ir t. t. gimin. drum. tutói (taip pat dudói) ‘piemens dūdelė’; visi šie žodžiai turėtų būti priskirti prie ide. *tu-, *tutu- ‘paukščio giesmė’, čia dar: gr. τύτω ‘Nachteule’; τοῦτις, la. tutubō; pagal Fraenkelį dar sl. *tǫtьnъ ‘garsas’, s. sl. tǫtьnъ ‘t. p.’ ir t. t. Iš germ. žodžių (galbūt kaip ide. *tutu- ir *dudu- (ar *tu- < *d-) susikirtimo ir persikryžiavimo rezultatas) gimin. s. isl. þjōta ‘staugti’, s. v. a. diozan ‘stipriai skambėti’, go. þut-haúrn ‘medžioklinis ragas’ ir t. t.
Šaltinis:
Rădulescu 1981, 69–70

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas