Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
tūlì
Reikšmė:
manche, viele
Straipsnelis:
Prūsų kalbos žodyje tūlninai reikia suponuoti esant užrašytą ni vietoj laukiamo in ir interpretuoti kaip *tūl-in-, plg. lie. tūlì ‘manche, viele’.
Šaltinis:
Smoczyński 1989c, 191

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas