Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
tabaloti
Straipsnelis:
Č trm. motoliti se 'knibždėti, krutėti' bei batoliti se 'šlubuoti, klibinkščiuoti' Machekas (Machekas V. Etymolog. slov. jaz. česk. Praha 1968) sieja su lie. tabaloti 'purtyti, krėsti'. Man rodos, kad minėti č. žodžiai gali būti sugretinti su r. trm. мотыля́ться 'svyruoti, vartytis' ir toliau su *mesti, *motati (s e,otati svartytis' ir toliau su ėti č. ti' bei batoliti se 'šlubuoti, klibinkščiuoti' Machekas (Machekas V. ę).
Šaltinis:
Варбот 1970 (1972)b, 377

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas