Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
tàboliti
Reikšmė:
колебаться, шататься
Straipsnelis:
Straipsnyje aptariami galimi senieji čekų ir baltų leksiniai ryšiai: pastebėta, kad č. batoliti se, rytų č. batelit se, slovk. batolit’ sa ‘идти неуверенным шагом, переваливаясь (о детях, утках, толстых людях)’, batola, batol’a ‘ребëнок, начинающий ходить’, batolka ‘девочка’ nebuvo sukeisti šaknies balsiai, pavydžiai siejami su lie. tàboliti ‘колебаться, шататься’, tabalúoti ‘качатся, болтаться, резвиться’.
Šaltinis:
Лучиц-Федорец 1989, 170

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas