Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
tagad
Straipsnelis:
žr. tada
Šaltinis:
Valeckienė 1979, 131–133
Antraštė:
tagad
Reikšmė:
dabar
Straipsnelis:
Lie. tagad ‘dabar’ < la. tagad: tagad, dabarnúle, tagad…; tagad būta ir Miežinio gramatikoje (1886), kur jo akivaizdus latviškumas neliko nutylėtas anuomet (1890) kalbos norminamąjį darbą tik pradėjusio recenzento Jablonskio, žr. JablR IV 4.
Šaltinis:
Urbutis 1995b, 10

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas