Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
táikyti
Straipsnelis:
Prūsų Enchiridione brūkšnelis gali žymėti priebalsių n arba m praleidimą. Atvejai, kai laukiamo brūkšnelio trūksta, pvz., spėjami -ina- klasės ir panašūs veiksmažodžiai: […] pr. taykowuns, inf. teickut < *taikā-ti neatitinka lie. táikyti (plg. paralelę: pr. laikūt < *laikā-ti : lie. laikýti, […] sl. lěčiti). Morfologijos požiūriu pr. *taikūt yra o balsių kaitos laipsnio iteratyvas-kauzatyvas, padarytas iš pirminio veiksmažodžio tickint, teckint. Part. taikūn-uns dėl disimiliacijos n-n > v-n išvirtęs į taikūv-uns.
Šaltinis:
Smoczyński 1989c, 186

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas