Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
takišas
Reikšmė:
Lachswhre
Straipsnelis:
takes (turbūt su -s < -ss) E. 328 'weer' (= 'Querdamm an der Mühle, um das Wasser zu stauen'): lie. takišas arba takišỹs Ponev. gov. II 27, la. tacis arba tace, apie tai ME s. v. tacis T.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 322

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas