Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
támsta
Reikšmė:
tãmista
Straipsnelis:
Feodalizmo epochoje lietuvių kalboje iš mandagumo reikšmę turinčio kreipinio tavo mylista, kuris atsirado kaip vedinys iš lenkų twoja Milość (pan), dėl pronominalizacijos ir su ja susijusios redukcijos išriedėjo participinis įvardis támsta, tãmista, kuris bendrinėje kalboje jau yra nykstantis, bet dar vartojamas tarmėse, plg. le. asan < wasan < waspan < waszmość pan < wasza milośź pan, isp. Usted 'jūs' < Vuestra Merced 'jūsų malonybe'.
Šaltinis:
Rosinas 1988, 203
Antraštė:
támsta
Reikšmė:
Sie
Straipsnelis:
Lietuvių kalbos pavyzdžiai su sinkopuotu pokirtiniu balsiu (jei po sinkopės susidaro VR tipo diftongas [R = , , r, l, m, n], jis gauna akūtą): […] támsta ‘Sie’ – mandagus kreipinys. Kilęs iš senesnės formos tãmista, kuri sutrumpėjusi iš tãmysta; pastarojo pamatas – iš le. twoja (tva) miłość išversta sintagma-kalkė tàvo mýlista […].
Šaltinis:
Smoczyński 2001, 157
Antraštė:
tamsta
Straipsnelis:
Dažniau vartojamuose žodžiuose galimi įvairūs nereguliarūs fonetiniai pakitimai, pvz., […] tavo mylista > tamsta […].
Šaltinis:
Mańczak 1994, 95

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas