Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
tánkus
Straipsnelis:
Armėnų tʿanjr ‘thick’ : lie. tánkus.
Šaltinis:
Winter 1962, 256
Antraštė:
tánkus
Straipsnelis:
[Arm.] tʿanjr ‘tankus, storas’ […] susijęs su s. i. tañc-, tanakti ‘kartu traukia’, s. air. techt ‘sukretėjęs, sukrešėjęs’, s. isl. þettr ‘tankus’, lie. tankus ‘dicht.’ Arm. adj. kaip u-kamienis artimiausiai susijęs su lie. tánkus. Sunkumų, žinoma, kyla vėlesnių prieb. kaitos, nes arm. pamatinė forma – *tn̥ghu-.
Šaltinis:
Solta 1960, 223
Antraštė:
tánkus
Straipsnelis:
Toch. A. täṅki, B taṅki ‘dicht, voll, sehr’ kilo iš ide. formos *tn̥qu̯-i-, senasis -u- kamienas antrąkart išplėstas -i- (plg. Van Windekens, Orbis 13, 614); giminišką formą su -u- randame [113] lie. tánkus ‘dicht, häufig’, kuri negali būti atskirta nuo germ. *þenxt(i)a- slypinčios s. isl. þēttr, v. v. a. dīhte ‘dicht’ ir t. t., bei susijusios su ta pačia ide. šaknimi *tenq-. Taip pat reikia sugrįžti prie arm. tʿanjr ‘dicht, dick’, kuris yra „u-Stamm und als. solches am nächsten mit dem lit. tánkus verwandt“ (plg. Solta, Die Stellung des Armenischen im Kreise der indogermanischen Sprachen, 223). Toch. A. täṅki < senojo *täṅkwi aiškiai primena toch. A. ārki ‘weisz’ < senojo *ārkwi (§ 2), o kadangi A ārki < *ārkwi atliepia B ārkwi, tai B taṅki (a = ) reikia nagrinėti kaip A täṅki skolinį. Negalima nustatyti pirmykštės toch. A täṅki formos; gal čia forma su *-ui̯ōnt kaip ir A ārki su nukritusiu gale *-ōnt (dar žr. § 2) Lane A täṅki, B taṅki nemini.
Šaltinis:
Windekens 1970, 113–114
Antraštė:
tánkus
Straipsnelis:
Ekskliuzyvinės armėnų-baltų izoglosos: [...] tʿanjr 'storas', kilmin. tanju, lie. tánkus 'storas'.
Šaltinis:
Сараджева 1987, 26
Antraštė:
tánkus
Straipsnelis:
Toch. A täṅki, B taṅki (nelinksniuojamas būdvardis) 'tankus, suspaustas, pilnas'. – Šis adj. priklauso ide. *tenq- ir t. t., kurį randame lie. tánkus, germ. *þenx-t(i)a- žodžiuose: s. isl. þēttr, v. v. a. dīhte = dabart. vok. dicht 'tankus, suspaustas' ir t. t. Aš čia nurodau savo pastabas žurnale Orbis 13 (1964) 614 ir 19 (1970) 113 ir toliau, 122, kurios vis dėlto morfologine dalimi man nebetinka. A täṅki, B taṅki iš pradžių reikia kildinti iš toch. B formos *täṅki (> B taṅki (> B taṅki su a < ä́ a:š a kildinti iš toch. 122, kurios vis d3'. ) < ide. *tn̥q-. Žodžio galo -i aiškintinas kaip ir B leki 'gultas', B reki 'kalba', B telki 'auka' ir t. t. žodžių galas (plg. Van Windekens, Orbis 19 (1970) 430 ir toliau), kurie implikuoja, jog B *t ir toliau), kurie implikuoja, jog B *t a: B telki 'auka' ir t. äṅki greičiausiai yra senas daiktavardis. Šį B *t ir toliau), kurie implikuoja, jog B *t a: B telki 'auka' ir t. äṅki pasiskolino A dialektas prieš B ä́ perėjimą į a (plg. galbūt taip pat A kräntso (f.) 'gražus' atvejį).
Šaltinis:
Windekens 1976, 502
Antraštė:
tankùs
Straipsnelis:
Stango knygoje (Stang, Ch. S. Vergleichende Gramm. d. Balt. Sprachen. 1966, 161) pateiktą arm. t‘anjr reikia skaityti t‘andzr 'tankus, tirštas' ir pastaroji arm. lytis nėra giminiška nei su lie. tankùs 'dense', nei su r. tuča 'debesis'.
Šaltinis:
Mann 1970b, 435
Antraštė:
tankus
Straipsnelis:
Lie. tankus gimin. da. tat, šv. tät, v. v. ž., v. v. a. dīchte, ol. dicht, visi kilę iš šaknies, matomos go. þeihan 'klestėti', air. contēcim 'sukietėti, sukrešėti', s. i. tañc- 'susitraukti'.
Šaltinis:
Buck 1949, 888–889
Antraštė:
tankus
Straipsnelis:
Lie. tankus gimin. s. sl. tąča 'liūtis'; r. tuča 'tamsus debesis'; s.-kr. tuča 'kruša', go. peihwō 'griaustinis' < *tenkwā-.
Šaltinis:
Buck 1949, 58

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas