Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
tapnoti
Reikšmė:
ręką uderzać
Straipsnelis:
Žr. tèpti.
Šaltinis:
Rudnicki 1960, 85–88
Antraštė:
tapnóti
Straipsnelis:
[Norint nustatyti bendras baltų-slavų inovacijas reikia apsiriboti tik tais komponentais, kuriuos randame tiek vienoje, tiek kitoje kalbų grupėje, o leksinėms inovacijoms nustatyti vertingiausi yra tie žodžiai, kurių, išskyrus baltų-slavų kalbas, niekur kitur nerandame. Veiksmažodžio sistemoje Trautmanas nurodo 36 tokius elementus, ir jie sudaro šio darbo pagrindą.] tepō 'tepu': lie. tepù (la. tept) lyginamas su s. sl. tepǫ fonetiškai ir morfologiškai yra tikslus, bet skiriasi reikšme (baltų 'tepu', slavų 'mušu, plaku'). Tačiau su šia praes. forma susisieja lie. tapnóti, tapšnóti, reiškiantys 'ploti delnais' (Būga, RR 1, 227 = RFV 65, 307), kurie reikšme siejasi su slavų veiksmažodžiu. Vis dėlto baltų ir slavų vedinių ryšį reikia pripažinti tikru. Kitose ide. kalbose žodžių su šia šaknimi nerandame. Todėl, atrodo, kad tai yra bendra baltų-slavų inovacija. Fasmeris (REW 3, 95) pasisako už šaknies ryšį su Uralo kalbomis, įtraukdamas į onomatopėjinių žodžių grupę (plg. r. tópatь 'trypti'). Tačiau onomatopėjinės baltų veiksmažodžių reikšmės ištisai išnyko.
Šaltinis:
Safarewicz 1967, 254
Antraštė:
tapnóti
Straipsnelis:
žr. tepti
Šaltinis:
Sowa 2000, 370

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas