Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
tapyti
Straipsnelis:
Ide. kalbų žodžiai, reišk. 'tapyti', paprastai giminiški žodžiams, reišk. 'puošti', 'traukti', 'brėžti, scratch', 'pažymėti', 'tepti' ir ankščiau buvo vartojami bet kokiam grafiniam vaizdavimui, o vėliau imti vartoti 'meniško tapymo, paišymo' reikšme. Lie. tapyti : tepti; la. tept 't. p.', gimin. s. sl. tepǫ, teti 'suduoti, mušti'.
Šaltinis:
Buck 1949, 630
Antraštė:
tapýti
Straipsnelis:
Žr. tèpti.
Šaltinis:
Rudnicki 1960, 85–88
Antraštė:
tãpyti
Straipsnelis:
Šis v. turi būti kirčiuojamas tãpyti, o ne tapýti. Įprasčiausios jo reikšmės yra 'minti, mindžioti, trypti' (Biržai, Pelesa, Rodunė), 'mušti' (Pabiržė, Pasvalys, Vabalninkas), 'eiti' (Krinčinas, Šiauliai), 'valgyti, gerti (daug, smarkiai)' (Daugėliškis, Vabalninkas). Nuomonė, kad tapyti galįs būti skolinys iš vok. kalbos, nepriimtina, be kita ko, dėl šio žodžio geografijos.
Šaltinis:
Urbutis 1963, 216

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas